Privacy Policy

Wij nemen jouw privacy natuurlijk heel serieus en beloven je dit:

  • We zorgen er voor dat je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • We zijn transparant over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je informeren over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact moet opnemen als je vragen hebt.
  • We bieden je simpele mogelijkheden om je af te melden voor onze marketingberichten.
  • We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
  • We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.

Maurits & Mulder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om je de volgende diensten te leveren:

  • Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij onze website personaliseren.
  • Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kan je je eenvoudig afmelden bij ontvangst van onze aanbieding of nieuwsbrief.
  • Als je bij ons een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens etcera niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Wij bewaren persoonsgegeven in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Maurits & Mulder verkoopt je gegevens niet
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Als je van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de GDPR (AVG) hebt.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je persoonsgegevens.